Relacja z Nocy Sów 2018 - Międzyzdroje

Imię i nazwisko Przewodnika: Monika Kruszyna

Organizacja/Instytucja: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Współorganizator: Woliński Park Narodowy

Miejsce wydarzenia: Woliński Park Narodowy, Niepodległości 3 a, 72-500, Międzyzdroje

Termin: 2018-03-24

Liczba uczestników: 100

Ponad dwieście osób wzięło udział w „Nocy Sów” w Wolińskim Parku Narodowym w Międzyzdrojach w dniach 23-24 marca 2018 r. Pierwszego dnia w wydarzeniu brały udział głównie grupy zorganizowane, drugiego impreza przewidziana była dla turystów indywidualnych. Spotkanie rozpoczęło się bardzo ciekawym wykładem na temat sów, przeprowadzonym przez Marka Dylawerskiego - Zastępcę Dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego ds. Ochrony Przyrody, człowieka z ogromna wiedzą i pasją do ornitologii. Uczestnicy mogli poznać fakty i ciekawostki z życia oraz biologii sów występujących w Polsce, a także posłuchać ich głosów. W drugiej Sali CEM zaprezentowana została wystawa prof. Wandy Andrzejewskiej - pt. ”Kolekcja Sów Wandy Andrzejewskiej”. Lekarka, okulistka przez ponad czterdzieści lat jako pasję traktowała zbieranie przedmiotów z wizerunkiem sowy. Przedstawiona kolekcja w Centrum Edukacyjno – Muzealnym prezentuje nieznaczną część kolekcji właścicielki, tj. ok. 400 eksponatów. W przerwie między wykładami przygotowany był dla gości wydarzenia słodki poczęstunek w sowim klimacie. Po zakończeniu części teoretycznej, rozpoczęła się część terenowa, do której uczestnicy zostali podzieleni na mniejsze grupy i przydzieleni do poszczególnych przewodników. Grupy przewiezione na punkty monitoringowe znajdujące się na terenie WPN, miały za zadanie w kilku miejscach na trasie nasłuchiwać odgłosów sów. Było to możliwe dzięki zastosowaniu stymulacji dźwiękowej. Każdy z przewodników wyposażony był w urządzenia służące do emisji sowich głosów oraz nokto- lub termowizor. Na kartach obserwacji prowadzone były zapisy dotyczące miejsca obserwacji, sytuacji oraz opisu gatunku jaki spotkaliśmy. W terenie, każdego dnia, było osiem grup, uczestników „Nocy Sów”. Do gatunków które najliczniej odzywały się podczas nocnych obserwacji i wtórowały grupie uczestników w wolińskich lasach należały: Puszczyk zwyczajny-samiec oraz samica (Strix aluco), oraz Uszatka zwyczajna (Asio otus). Na zakończenie wydarzenia w obiekcie Wolińskiego Parku Narodowego „Wiatrak”, na uczestników akcji czekała gorąca herbata oraz kiełbaski z grilla. Można było podzielić się wrażeniami z nocnej wyprawy do lasu oraz ogrzać przy kominku. Każdy z uczestników otrzymał materiały promocyjne potwierdzające udział w wydarzeniu – opaski odblaskowe, torby, foldery, a zdobytą wiedzę mógł sprawdzić rozwiązując przygotowane karty pracy. Dodatkową atrakcją dla dzieci, które nasyciły się częścią wykładową były warsztaty plastyczne, podczas których można było wykonać sowy z papieru oraz obejrzeć film przyrodniczy Artura Tabora pt. ”Sowy Polski”. W organizację wydarzenia aktywnie włączyli się pracownicy Wolińskiego Parku Narodowego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w „Nocy Sów 2018”, wspaniałą atmosferę, którą stworzyliście i mamy nadzieję, że zobaczymy się za rok.

Galeria