Relacja z Nocy Sów 2018 - Banie Mazurskie

Imię i nazwisko Przewodnika: Agata Piłat

Współorganizator: Nadleśnictwo Czerwony Dwór

Miejsce wydarzenia: Straszny Dwór, Węgorapa 3, 19-520, Banie Mazurskie

Termin: 2018-03-24

Liczba uczestników: 35

Już po raz drugi w Nadleśnictwie Czerwony Dwór, w sobotę 24 marca chwilę po godzinie 16-stej w stanicy łowieckiej Straszny Dwór rozpoczęliśmy Noc Sów- ogólnopolskie wydarzenie edukacyjne poświęcone tym tajemniczym ptakom, zainicjowane przez Stowarzyszenie Ptaki Polskie. Trzeba wiedzieć, czego szukać, dlatego pierwszym punktem programu była krótka, plenerowa prelekcja, którą poprowadził ornitolog Pan Szymon Czernek. Przybliżył zebranym sowie zwyczaje wyliczając szczegółowo gatunki i zamieszkiwane przez nie siedliska zwracając uwagę na fenomenalne przystosowanie sów na etapie ewolucji. Obrazowo odpowiadał także na pytania najmłodszych uczestników. Następnie korzystając ze sprzyjającej pogody przeprowadzono grę terenową leśno-sowi quest. W wyznaczonych punktach uczestnicy rozwiązywali zagadki i w rytm rymowanki podążali leśnym szlakiem, na którego końcu znajdował się „skarb”. Zabawa płynnie przerodziła się w nawoływanie i wypatrywanie sów, które zamieszkują tutejsze tereny. Po przerwie regeneracyjnej na posiłek i ciepłe napoje rozpoczęły się warsztaty dla dzieci, na których stworzyły sowy z drewna oraz masy solnej. Równolegle z pracą twórczą odbyła się projekcja filmu pt. „Sowy Polski” w formule kina plenerowego przy ognisku. Dziękujemy wszystkim za przybycie, Panu Szymonowi Czernek za wkład merytoryczny i czynny udział, Pani Żanecie Judzewicz za oprawę medialną, a przewodnikowi Agacie Piłat za przygotowanie tegorocznej edycji. Do zobaczenia za rok!