Relacja z Nocy Sów 2018 - Lądek

Imię i nazwisko Przewodnika: Agnieszka Kaźmierska

Organizacja/Instytucja: OŚRODEK EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W LĄDZIE, przy Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Miejsce wydarzenia: Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie, Ląd 39, 62-406, Lądek

Termin: 2018-03-16

Liczba uczestników: 31

• Czas trwania: 16.03.2018r., godz. 19:00-21:30 • Liczba uczestników: 31 osób • Wiek uczestników: w wydarzeniu Noc Sów udział wzięli zarówno dzieci jak i dorośli. • Spotkanie rozpoczęto prezentacją multimedialną wprowadzającą, która wyjaśniła ideę Nocy Sów zainicjowaną przez Stowarzyszenie Ptaki Polski oraz przedstawiono harmonogram spotkania. Następnie uczestnicy obejrzeli film Artura Tabora pt. „Sowy Polski”, który w bardzo ciekawy sposób opowiadał o życiu sów. Informacje o sowach, które nie pojawiły się w filmie, uzupełniła w swojej kolejnej prezentacji Pani Przewodnik. Natomiast zdobytą podczas spotkania wiedzę uczestnicy sprawdzili w quizie przygotowanym w formie prezentacji multimedialnej, w której m.in. trzeba było odgadnąć gatunek sowy po usłyszanych głosach terytorialnych, rozpoznać sowę po zdjęciu. Ponadto zorganizowano tzw. „Sowi Zakątek”, gdzie dzieci mogły malować farbami gipsowe figurki przedstawiające uszatkę, wykonać maskę sowy, rozwiązać edukacyjny labirynt z Puszczykiem oraz pokolorować wizerunki sów. Na zakończenie odbyło się wyjście terenowe, gdzie przy wykorzystaniu nagrań odgłosów terytorialnych, próbowaliśmy zwabić pójdźkę i puszczyka. Niestety ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe, mało prawdopodobne było usłyszenie sowy, ale mimo to zdecydowaliśmy się wyjść w teren, by zaprezentować uczestnikom spotkania metody wabienia sów. Zwieńczeniem wydarzenia było ognisko. Należy również podkreślić fakt, iż przygotowania do Nocy Sów trwały już kilka dni wcześniej, kiedy to przygotowywano specjalne dekoracje na tę okoliczność (m.in. lampiony ze słoików imitujące podobizny sów, sowy z papierowej wikliny, sowy z kartonu oraz z rolek po papierze toaletowym). Przygotowano specjalną ekspozycje Puszczyka wraz z eksponatami wypluwek sów oraz kolejnych ich etapów oczyszczania i rozdzielania. Nie zabrakło również stoiska z kroniką, do której każdy uczestnik mógł się wpisać. Zorganizowano loterię fantową dla dzieci i dorosłych z nagrodami. Na wszystkich czekały naklejki z sowimi szablonami oraz robione własnoręcznie przez pracowników Ośrodka ołówki z makulatury. Każdy uczestnik otrzymał również kalendarz na 2018 ze zdjęciami Zwierząt Wielkopolskich Parków Krajobrazowych. W naszym odczuciu wydarzenie, jakim była Noc Sów w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie uznajemy za bardzo udane i planujemy zorganizować je również w przyszłym roku.

Galeria