Relacja z Nocy Sów 2018 - Skwierzyna

Imię i nazwisko Przewodnika: Maciej Hałuszczak, Damian Kwiatkowski

Organizacja/Instytucja: Nadleśnictwo Skwierzyna

Miejsce wydarzenia: Nadleśnictwo Skwierzyna, 2 Lutego 2, 66-440, Skwierzyna

Termin: 2018-03-25

Liczba uczestników: 42

Gościem specjalnym czwartej edycji Nocy Sów w Skwierzynie był sokolnik, Damian Kwiatkowski. Przeprowadził on pogadankę na temat biologii i morfologii sów. Niebywałą atrakcją była prowadzona jednocześnie prezentacja kilku gatunków ptaków: puchacza (Bubo bubo), pójdźki (Athene noctua), płomykówki (Tyto alba), puszczyka zwyczajnego (Strix aluco) i puszczyka paragwajskiego (Strix chasoensis). Uczestnicy mieli okazję zobaczenia sów z bliska, a ponadto mieli też możliwość wykonania pamiątkowego zdjęcie z sową na ręku. Kolejna część spotkania miała miejsce na sali narad nadleśnictwa, gdzie przybliżono rolę sów w kulturze i wierzeniach ludzi z całego świata. Na zakończenie zwartą grupą wyruszono w okolice Kirkutu w Skwierzynie, gdzie prowadzono nasłuchy. W tym roku sowy jednak nie zwracały na nas szczególnej uwagi.

Galeria