Relacja z Nocy Sów 2018 - Warszawa

Imię i nazwisko Przewodnika: Mateusz Pawelec, Klaudia Gawrysiak

Organizacja/Instytucja: Sekcja Ornitologiczna Koła Naukowego Leśników SGGW w Warszawie

Miejsce wydarzenia: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Nowoursynowska 159, 02-787, Warszawa

Termin: 2018-03-24

Liczba uczestników: 27

W wydarzeniu wzięli udział mieszkańcy Warszawy i studenci SGGW. Podczas zajęć została przeprowadzona prelekcja na temat biologii sów, metod ochrony i badan nad sowami. Mieliśmy do dyspozycji wypchane eksponaty sów, które pomogły w zapoznaniu się z wyglądem krajowych gatunków. Po prelekcji był konkurs, gdzie uczestnicy rozpoznawali sowy po wyglądzie zewnętrznym (eksponaty) oraz po głosach. Został również wyemitowany film Pana Artura Tabora pt. "Sowy Polski". Na sam koniec udaliśmy się do lasu w celu zabawienia puszczyka i uszatki. Najpierw wabiliśmy uszatkę ale się nie odezwała a potem puszczyka. W odpowiedzi na wabienie odezwał się samiec puszczyka co spotkało się z ogromnym zadowolenie uczestników, gdyż odzywał się z dosyć bliskiej odległości i był nawet widoczny. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z zajęć.