Relacja z Nocy Sów 2018 - Sopot

Imię i nazwisko Przewodnika: Maria Chmielarz-Podejko, Patryk Podejko-Chmielarz

Miejsce wydarzenia: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON, Aleja Niepodległości 783, 81-805, Sopot

Termin: 2018-03-24

Liczba uczestników: 29

Wszystkie punkty programu udały się, włącznie z zobaczeniem i usłyszeniem sowy (puszczyka) na wyprawie terenowej. W tym roku oficjalnym punktem spotkania było relaksacyjne szycie sówek wraz z porcją wiedzy na temat prawdziwych sów i wydarzenia. Po prezentacji, bloku filmowym, paru przerwach kawowych i drobnym poczęstunku, uczestnicy wydarzenia byli już gotowi. Uzbrojeni w świeżo nabytą wiedzę, lornetki oraz czołówki byli gotowi na poszukiwanie sów. Odwiedziliśmy wcześniej upatrzony rewir puszczyka i nie zawiedliśmy się. Po krótkiej stymulacji głosowej najpierw usłyszeliśmy, a potem zobaczyliśmy samca puszczyka.

Galeria