Relacja z Nocy Sów 2018 - Złocieniec

Imię i nazwisko Przewodnika: Anna Sigiel-Dopierała, Naczelnik Wydziału Spraw Terenowych w Złocieńcu, RDOŚ w Szczecinie, Artur Nowak, główny specjalista Wydziału Spraw Terenowych w Złocieńcu, RDOŚ w Szczecinie

Organizacja/Instytucja: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

Współorganizator: Wydział Spraw Terenowych w Złocieńcu

Miejsce wydarzenia: RDOŚ Szczecin, Wydział Spraw Terenowych w Złocieńcu, Dworcowa 13, 78-520, Złocieniec

Termin: 2018-03-23

Liczba uczestników: 8

Spotkanie rozpoczęło się prelekcją na temat biologii wybranych gatunków sów ze szczególnym uwzględnieniem gatunków, dla których wymagane jest wyznaczenie stref ochronnych. Następnie zaprezentowano diaporamę i film "Sowy Polski" autorstwa Artura Tabora. Po zakończeniu części kameralnej uczestnicy rozpoczęli część terenową Nocy Sów. Nasłuchy przeprowadzono w 4 wybranych punktach w granicach Drawskiego Parku Krajobrazowego w Nadleśnictwach: Czaplinek i Złocieniec. Podczas nasłuchów z użyciem stymulacji głosowej głosami terytorialnymi samca sóweczki, włochatki, uszatki, puszczyka i puchacza stwierdzono występowanie 3 rewirów puszczyka (w tym 2 samców terytorialnych i 1 osobnika nierozpoznanej płci). Poza tym skontrolowano strych domku myśliwskiego Koła Łowieckiego "Żbik" w Cieszynie, gdzie na posadzce pod oknem stwierdzono 5-6 starszych wypluwek prawdopodobnie puszczyka ( z okresu jesiennego lub letniego, czy nawet lęgowego) oraz ślady kału sowy przesiadującej czasowo, okresowo na belkach drewnianej więźby dachowej. Dzięki uchylonemu okienku w szczycie strychu sowa mogła wlecieć na pomieszczenia strychu odpoczywając podczas dnia lub schronić się przed złą pogodą. W parku w Cieszynie wcześniej regularnie słyszano puszczyki, ale nie wyklucza się też obecności płomykówki w zabudowaniach wsi Cieszyno.