Relacja z Nocy Sów 2018 - Kliniska Wielkie

Imię i nazwisko Przewodnika: Maciej Jaguś

Organizacja/Instytucja: Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska, osoby prowadzące: Maciej Jaguś, Małgorzata Rył

Miejsce wydarzenia: Nadleśnictwo Kliniska, Pucko 1, 72-123, Kliniska Wielkie

Termin: 2018-03-23

Liczba uczestników: 29

23 marca w godzinach wieczornych w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo – Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska odbyły się warsztaty edukacyjne pod nazwą „Noc Sów”. Jest to ogólnopolskie wydarzenie edukacyjne koordynowane przez Stowarzyszenie Ptaki Polskie, poświęcone sowom. Organizowane jest corocznie od 2012 r. Nadleśnictwo Kliniska do tej ogólnopolskiej akcji przystąpiło w bieżącym roku po raz pierwszy. Uczestnikami spotkania byli zarówno dorośli jak i grupy rodzinne z dziećmi. Nasza Noc Sów rozpoczęła się w piątek o godzinie 18.00 w sali Ośrodka edukacji, gdzie miała miejsce część teoretyczna spotkania. Zajęcia prowadził Maciej Jaguś – leśnik i przyrodnik z naszego nadleśnictwa. Posiłkując się prezentacjami multimedialnymi omówiono biologię i ekologię sów, zaprezentowano gatunki występujące w Polsce, poruszono zagadnienia związane z ochroną sów i metody prowadzenia badań nad sowami. W holu Ośrodka rozwieszono plakaty z projektu „Sowy Polski”. Zaprezentowano także pomoce dydaktyczne w postaci piór i wypluwek. Zwieńczeniem części merytorycznej spotkania był film „Sowy Polski” oraz wysłuchanie głosów poszczególnych gatunków sów. Po filmie przeprowadzono quiz z rozpoznawania gatunków i zdobytej wiedzy przyrodniczej o naszych sowach. Poziom prawidłowych odpowiedzi był bardzo wysoki. Laureaci konkursu otrzymali drobne nagrody, a wszyscy biorący udział w spotkaniu pamiątkowe upominki z sowami. Następnie uczestnicy wykonali prace plastyczne pn. „Moja sowa”, wykorzystując do tego celu głównie naturalne materiały: drewno, szyszki. Część terenowa rozpoczęła się o godz. 21.30 wyjściem do lasu w potencjalne rewiry występowania włochatki i puszczyka. W trakcie wędrówki wykonano próby wabienia tych gatunków, prowadzono nasłuchy sów, omówiono rolę drzew dziuplastych i kęp ekologicznych pozostawianych przez leśników w ekosystemach leśnych. Czterokilometrowa wycieczka była bardzo ekscytująca i dostarczyła uczestnikom, zwłaszcza tym w młodszym wieku wielu niespotykanych wrażeń. Na zakończenie spotkaliśmy się wspólnie przy ognisku w „Zielonej Sali”. Noc sów w Nadleśnictwie Kliniska cieszyła się dużym zainteresowaniem i została przez uczestników wysoko oceniona. Wzięło w niej udział 30 osób. Mamy nadzieję udało się nam przybliżyć tą ciekawą i tajemniczą grupę zwierząt jakimi są sowy.

Galeria